งานช่างแทงหยวก

หยวกกล้วย
มีดแทงหยวก
ลายหยวก
ขั้นตอนการประกอบพระจิตกาธาน
หยวกร้านม้าของหลวงตาพวง
งานแกะสลักเครื่องสดประกอบงานแทงหยวก
หยวกกล้วยตานี
มีดสำหรับใช้ในการแทงหยวก
ลายหยวก
ขั้นตอนการประกอบส่วนต่างๆ ของพระจิตกาธาน
หยวกร้านม้าของหลวงตาพวง
งานแกะสลักเครื่องสด
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ : ช่างแทงหยวกสกุลช่างอุบลราชธานี

ช่างแทงหยวกสกุลช่างอุบลราชธานี

สืบมาจากเชื้อสายช่างพระครูวิโรจน์รัตโนบล และผสมผสานระหว่างงานช่างประณีตศิลป์ของภาคกลางกับงานศิลปะพื้นบ้าน เพราะในอดีตมีเจ้านายจากกรุงเทพฯ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ (กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์) มาปกครอง จึงมีการนำงานช่างศิลปะในภาคกลางมาเผยแพร่ด้วย นายช่างที่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นคือ ช่างโพธิ์ ส่งศรี ช่างคำหมา แสงงาม ผู้ที่มีฝีมือมากในการช่างแขนงต่าง ปัจจุบันเสียชีวิตหมดแล้ว

รูปภาพ  เมรุกลางแจ้งเครื่องยอดเหม  แบบสกุลช่างอุบลราชธานี เครื่องยอดเหม  แบบสกุลช่างอุบลราชธานี

รูปภาพ เมรุกลางแจ้งเครื่องยอดเหม แบบสกุลช่างอุบลราชธานี


แหล่งที่มา เอกสารประกอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมคัดเลือกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๔ โดย บุญชัย ทองเจริญบัวงาม